Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici koja je održana 26.12.2020. godine doneo odluku o otpočinjanju postupka izbora kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz reda advokata i objavljivanju javnog poziva za dostavljanje predloga kandidata.

 

Pravo predlaganja imaju advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije i najmanje 20 advokata.

 

Kriterijumi za predlaganje kandidata su:

 

  • najmanje 15 godina iskustva u struci
  • da je pre kandidovanja najmanje jedan mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije
  • da nije osuđivan za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom
  • da nije član organa političke stranke.
  • Kandidatura za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz reda advokata treba da sadrži:
  • biografiju kandidata
  • potvrdu advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije čiji je član predloženi kandidat o profesionalnom statusu i da li је ostvario prava iz penziјskog osiguranja
  • – potvrdu advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije   čiji je član predloženi kandidat da nije disciplinski kažnjavan u periodu od 10 godina, koji predhode podnošenju kandidature
  • izjavu kandidata da nije član organa političke stranke.

 

Advokatska komora Srbije će po službenoj dužnosti, pribaviti izveštaj o neosuđivanosti predloženog kandidata.

 

Rok za dostavljanje predloga kandidata je 01.02.2021. godine.

 

Izvor: Advokatska komora Srbije

Aktuelno