Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Državi Katar, koji će biti potpisan u narednom periodu, državljanima naše zemlje koji su na radu u toj državi, biće omogućena puna pravna zaštita u skladu sa donetim zakonodavstvom, posebno imajući u vidu nove uvedene reforme u oblasti radnog zakonodavstva Države Katar.

 

To će ujedno biti i prvi sporazum takve vrste koji će Vlada Republike Srbije zaključiti sa nekom od zemalja Arapskog zaliva u kojima živi i radi mnogo naših državljana.

 

 

Prilikom nedavnog susreta sa ambasadorom Katara Mubarakom bin Fahadom Al-Tanijem, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević je upoznata sa sadržinom reformskog programa u oblasti radnog zakonodavstva i zapošljavanja koju je Ministarstvo administrativnog razvoja, rada i socijalnih pitanja Države Katar sprovelo u septembru 2020. godine.

 

Ministarka je izrazila zadovoljstvo time što su pomenute reforme sprovedene u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, i što su uvedene mere kojima se poboljšava radni položaj i zaštita stranih radnika u toj zemlji, sa posebnim akcentom na zaštiti zdravlja tokom pandemije izazvane virusom KOVID 19.

 

Država Katar obezbedila je zdravstvenu zaštitu visokog kvaliteta i besplatno testiranje za preko 1,5 miliona radnika, olakšana je distribucija  maski, sredstava za dezinfekciju i drugih materijala za zaštitu, sprovode se multimedijalne kampanje na podizanju svesti usmerene ka stranim radnicima radi razumevanja njihovih prava i pomoći koja im je na raspolaganju, a radnicima migrantima koji su u karantinu ili na lečenju Vlada Katara garantuje puni iznos zarade.

 

 

Merama u oblasti rada utvrđena je nediskriminatorna minimalna zarada za radnike u svim sektorima, ukidanje izlaznih dozvola za strane državljane koje su prethodno morali da dobiju od svojih poslodavaca prilikom napuštanja zemlje, te ukidanje obaveze da zaposleni prilikom promene poslodavca pribave uverenje o saglasnosti, uvođenje kazni za poslodavce zbog oduzimanje pasoša i pooštravanje kazni za nepoštovanje propisa o ograničenju letnjeg radnog vremena, istaknuto je na sastanku.

 

Naslov: Redakcija LAWLife

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Aktuelno