Postoje događaji koje ne smete propustiti, a koji su jedinstveni i koji zaista mogu da doprinesu vašem svakodnevnom poslovanju, ali i da unaprede vaše procese rada i organizaciju svakog privrednog subjekta.

 

Ne postoji savremena HR ili kadrovska služba, kao ni savremeni pravnik bez digitalizacija, inovacija i modernizacije.

 

MojSavetnik radionica održava se 27.04.2023. godine u periodu od 09:00-16:00 časova na adresi Beograd, ul. Masarikova br. 5/3.

 

Zbog čega je važno učestvovati na MojSavetnik radionici.

 

Na prvom mestu, ova radionica je namenjena zaposlenima u HR ili kadrovskim službama, knjigovodstvenim agencijama, advokatskim kancelarijama, savremenim pravnicima, ali i svima onima koji neposredno primenjuju pozitivno – pravne propise Republike Srbije iz oblasti radno – pravnih odnosa, a posebno Zakon o radu i žele da u interaktivnoj radionici razmenjuju iskustva i dobiju odgovore na pitanja sa kojima se susreću u praksi i pitanja na koje nemaju sadržajne, kvalitetne i stručne odgovore.

 

Ako ste u svom poslovnom radu prilikom rada na kadrovskim poslovima, došli u situaciju da niste sigurni kako da postupite i šta treba da uradite, a hitno vam je potrebna pomoć i od vas se očekuje da pronađete odgovarajuće rešenje onda je MojSavetnik radionica pravo mesto za vas?

 

Na MojSavetnik radionici, između ostalog, možete dobiti odgovore na sledeća pitanja:

 

 • Koja je svrha vašeg radnog mesta?
 • Kako uskladiti ovlašćenja & odgovornosti?
 • Koje su prednosti Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji poslova?
 • Kada postoji zakonska obaveza za izradu pravilnika?
 • Koja je sadržina ugovora o radu u slučaju kada ne postoje opšti akti?
 • Da li su osnovi za uvećanje broja dana godišnjeg odmora stvar izbora Poslodavca ili zakonska obaveza?
 • Kada zaposleni može da započne sa korišćenjem godišnjeg odmora i da li odmah ima pravo da koristi odmor u punom fondu dana koji mu pripada?
 • Šta kada zaposleni ne želi da koristi godišnji odmor? - Da li zaposleni može preneti godišnji odmor kod drugog poslodavca?
 • Da li se prvi deo godišnjeg odmora mora koristiti najkasnije do kraja tekuće godine i koje su posledice nekorišćenja?
 • Koja je obavezna sadržina rešenja i način dostavljanja rešenja?
 • Šta uraditi kada zaposleni odbije da primi rešenje o godišnjem odmoru?
 • Da li mora postojati pisana inicijativa za sporazumni prestanak radnog odnosa i da li se nakon zaključenja sporazuma donosi rešenje o prestanku radnog odnosa?
 • Koja je razlika između neostvarivanja rezultata rada i povrede radne obaveze?
 • Kako komunikacirati sa zaposlenim u otkaznoj proceduri koji odbija uručenje?
 • Da li se zaposlenom koji je privremeno sprečen za rad može otkazati ugovor o radu?
 • Neopravdani izostanak sa rada kao otkazni razlog

 

Više informacija o MojSavetnik radionicama možete pronaći ovde.

 

Aktuelno