Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali rekao je danas da je Republika Srbija uspešno završila aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) pod nazivom „Instrument za koordinaciju politika“, te da je ovo poseban uspeh imajući u vidu da je prethodna godina u ekonomskom smislu bila veoma teška za sve zemlje na svetu.

 

„U uslovima pandemije koronavirusa i svetske ekonomske krize mi smo tokom prošle godine nastavili da sprovodimo reformske ciljeve koji su planirani u okviru aranžmana sa MMF-om, kao što je završetak transakcije za prodaju Komercijalne banke. U tim otežanim uslovima uspeli smo i da izmenimo okvir zapošljavanja u javnom sektoru tako da on bude fleksibilniji, zatim da usvojimo metodologiju za praćenje fiskalnih rizika, kao i da usvojimo strategiju politike vlasništva u javnim preduzećima. Dok smo sa jedne strane radili na tome da pomognemo privredi i građanima da lakše prebrode krizu, sa druge strane smo sprovodili reformske ciljeve iz našeg aranžmana. Srbija je ostvarila svoje planove i MMF je to prepoznao i pohvalio“ istakao je ministar Siniša Mali.

 

Osim što je konstatovao napredak u ispunjenju reformskih ciljeva, Međunarodni monetarni fond u svom izveštaju prognozirao je privredni rast Srbije od 5% u 2021. i 4,5% u 2022. godini. Fond je ocenio i da je veliki fiskalni paket imao važnu ulogu u podršci domaćoj ekonomiji i brzom oporavku.

 

„I najvažnije finansijske institucije na svetu, kao što je MMF, potvrđuju odlične rezultate Srbije kada je reč o privrednom rastu. Do takvih rezultata nije došlo slučajno, već zahvaljujući pravovremenim i efikasnim ekonomskim merama za pomoć privredi, koje upravo pohvaljuje i MMF. Pomogli smo privrednicima da se održe na stabilnim nogama, sačuvali smo radna mesta i punu zaposlenost, omogućili smo privrednim subjektima da budu likvidni i da čak dalje investiraju u razvoj svojih biznisa“ – naglasio je Mali.

 

Dalje, prema oceni Međunarodnog monetarnog fonda, fiskalni deficit od 3% bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini obezbediće da se učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu smanjuje, istovremeno stvarajući dovoljno prostora za podršku ekonomskom oporavku, uključujući veće kapitalne investicije.

 

„Ponosni smo na našu politiku upravljanja javnim dugom, koji se smanjio u vreme najveće svetske ekonomske krize, tako da smo 2020. godinu završili sa javnim dugom na centralnom nivou države od 56,8%. Dakle, govorimo o godini kada su se države zaduživale ne vodeći više računa ni o kamatnim stopama, ni o visini duga. Mi smo u takvim uslovima vratili Azerbejdžanu dug od 172,7 miliona evra, upravo novcem od prodaje Komercijalne banke, čime smo uštedeli građanima Srbije 25,9 miliona evra na kamatama koje bi plaćali do 2027. godine. To je odgovornom upravljanje javnim dugom i novcem građana Srbije“, istakao je Siniša Mali.

 

On je podsetio da je Srbija u proteklih 30 meseci, koliko je trajao angažman sa MMF-om, ispunila skoro sve planirane ciljeve.

 

„Reč je o nekoliko desetina ciljeva koji su bili planirani u okviru aranžmana, a koji treba da pomognu našoj državi da bude na pravi način uređena, da privrednici budu zadovoljni poslovnim okruženjem, a građani kvalitetom života. Između ostalog, uspostavili smo „švajcarsku formulu“ za rast penzija, formirali smo Komisiju za sprovođenje kapitalnih investicija i usvojili Uredbu o upravljanju kapitalnim projektima, razdvojili smo osnovne i sporedne delatnosti u okviru Poreske uprave, smanjili smo broj organizacionih jedinica u toj upravi tako da ona efikasnije posluje, uspostavili smo jedinicu u okviru Ministarstva finansija koja  se bavi fiskalnim rizicima, prodali smo prvi paket problematičnih potraživanja banaka u stečaju i objavili prodaju drugog i poslednjeg paketa, prodali smo državni udeo u Jubmes banci, implementirali smo FATF mere kako bismo sprečili pranje novca, formirali smo radnu grupu za razvoj tržišta kapitala… Reč je o važnim ciljevima na kojima smo predano radili u proteklom periodu, a koji već imaju pozitivne efekte na ekonomiju naše zemlje“, naglasio je ministar finansija Siniša Mali.

 

On je zaključio da će već tokom januara biti vođeni razgovori sa MMF-om o novom programu kako bi se nastavilo sa sprovođenjem strukturnih reformi u Republici Srbiji.

 

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo je u petak 8. januara 2021. godine odluku o uspešnom završetku petog, poslednjeg razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije. Ovaj program odobren je Srbiji u julu 2018. godine na period od 30 meseci, nije predviđao korišćenje finansijskih sredstava, već je isključivo savetodavnog karaktera.

 

Foto:  

Izvor: Ministarstvo finansija

Aktuelno