Dana 20.09.2022. godine u prostorijama Hotela Falkensteiner održana je panel diskusiju na temu “Da li je osiguranje trošak ili dobra investicija“.

 

Panel diskusija je održana u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije.

 

Predstavnici Dunav, Triglav i Sava osiguranja su zajedno sa predstavnicima DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju  razmenili iskustva i prezentovali programe osiguranja za koje privredni subjekti pokazuju povećano interesovanje.

 

Obzirom na poremećaje u poslovanju koje globalni problemi donose, privredni subjekti posebno iskazuju ineteresovanje za osiguranje potraživanja od ino i domaćih kupaca, dobrovoljno zdravstevno osiguranje, kao i osiguranje od svih vrsta odgovornosti.

 

Tatjana Smiljanić, Šef službe za osiguranje lica Sava osiguranja a.d.o, izjavila je da je Sava osiguranje suočeno sa novim i povećanim potrebama klijenata korisnika zdravstvenih usluga izazvanih pandemijom, omogućilo preglede i dijagnostičke procedure u vezi sa tegobama nastalim usled Covid -19 infekcije do punog limita paketa koji klijent ugovori.

 

Predstavnici Dunav i Triglav osiguranja su se osvrnuli na izazove u poslovanju preduzeća.

 

Ivan Grujić, Pomoćnik izvršnog direktora Triglav osiguranja a.d.o je napomenuo da osiguranje potraživanja posebne prednosti ima sa jedne strane u zaštiti nenaplativih potraživanja, a sa druge strane u povećanju prodaje, povoljnijeg zaduživanja kod banaka i unapređenju konkurentnosti.

 

Jelena Pavlović, Direktor sektora za naknadu šteta odgovornosti, transporta i kredita u Dunav osiguranju a.d.o,  je istakla važnost osiguranja privrednih subjekata od odgovornosti prema trećim licima i navela niz primera isplate šteta u praksi. Takođe je dodala da na tržištu Srbije klijenti sve više ugovaraju osiguranje od profesionalnih odgovornosti različitih struka, osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave D&O i osiguranje od profesionalne odgovornosti IT kompanija.

 

Marija Kujović  Stanimirović , partner i predstavnik DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju je istakla značaj i ulogu posrednika u stručnoj podršci privrednim subjektima prilikom ugovaranja osiguranja i analizi uslova osiguravača, definisanju rizika koji prate delatnosti kompanija i podršci u ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja. Navela je da je za  privredne subjekte obično izneneđujuća i interesantna informacija da za usluge koje posrednik u osiguranju obavlja, ne plaćaju naknadu.

 

 

Finansijski direktori kao učesnici panela su brojnim zanimljivim pitanjima aktivno učestvali u diskusiji, a kao zaključak panel diskusije se nametnulo da osiguranje predstavlja korisnu investiciju i kako kažu omogućava miran san.

Aktuelno