„Ecommerce revolucija” promenila je koncept

našeg vremena, prostora, profesionalnog i privatnog funkcionisanja,

koncept učenja, rada i sticanja iskustva

zbog čega se može reći da je ostvarila ključni efekat

na dalji razvoj ne samo privrede, već i informacionog društva u celini.“

 

 

Nevena Praizović je mlada master pravnica iz Beograda, koja je nakon završene Trinaeste beogradske gimnazije, upisala i uspešno završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije na istom fakultetu, i time stekla akademski naziv master iz uže naučne oblasti ekonomija i pravo (master ekonomske analize prava). Nakon upisanih master studija, počela je svoju profesionalnu karijeru u Odeljenju za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i svoje znanje usavršila u oblasti potrošačkog prava. Pod mentorstvom profesorke dr Tatjane Jovanić, masterirala je 2012. godine u oblasti ekonomskog prava na temu: „Ciljevi i instrumenti politike zaštite potrošača“. Nevena Praizović je učestvovala u pisanju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti trgovine i zaštite potrošača, kao i u procesu harmonizacije nacionalnog prava sa EU pravom (Acquis). Stekla je iskustvo u održavanju radionica namenjenih privredi na temu primene potrošačkog prava, kao i u održavanju obuka za državne službenike u svojstvu akreditovanog predavača Nacionalne akademije za javnu upravu. Od 2018. godine Nevena Praizović svoj profesionalni razvoj nastavlja u Odeljenju za razvoj Digitalne agende u okviru resornog ministarstva i svoju ekspertizu usavršava u oblasti elektronske trgovine koja je jezgro njenog pravničkog znanja i delovanja. U toj ulozi, Nevena je jedan od ključnih aktera u kreiranju ambijenta snažnog i pouzdanog ecommerce tržišta zasnovanog na legalnosti i poverenju.

 

Bavite se zakonodavnim i strateškim razvojem elektronske trgovine u Republici Srbiji koja je u poslednje vreme, naročito u vreme pandemije korona virusa doživela procvat i postala vodeća tema o kojoj se sve više govori u poslovnom i medijskom svetu. Recite nam koje su glavne prednosti elektronske trgovine i zašto je ona toliko važna za građane?

Elektronska trgovina promenila je sliku sveta i funkcionisanje društva, a to je potvrdila pandemija korona virusa. Elektronsku trgovinu karakteriše ugodnost kupovine iz fotelje, u bilo koje doba dana, elektronsko plaćanje i dostava proizvoda na kućni prag. Kako je proces kupovine kratak, brz i efikasan i kako ne iziskuje napor, internet kupovina postala je „omiljeni“ način kupovine potrošača. To potvrđuju podaci portala Statista (statista.com) prema kojima je u prethodnoj godini 3,3 miliona građana u Srbiji kupovalo preko interneta. To su zaista ohrabrujući podaci koji potvrđuju da su sve aktivnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u čijoj realizaciji sam učestvovala, rezultirale unapređenim poverenjem potrošača u elektronsku trgovinu. Sproveli smo medijsku kampanju namenjenu zaštiti potrošača na internetu, pripremili smo i objavili Vodič za potrošače i Vodič za e-trgovce u saradnji sa kolegama USAID CFG u okviru Projekta Jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji, koji su dostupni na platformi www.pametnoibezbedno.gov.rs i kroz intenzivnu saradnju sa medijima približili internet kupovinu građanima. Nesporno je da je uticaj pandemije korona virusa značajno uticao na promenu navika potrošača i upravo tokom vanrednog stanja prošle godine mnogi potrošači obavili su svoje prve elektronske kupovine i/ili elektronska plaćanja. Strah od rizika prenosa virusa pobedio je strah od elektronskog plaćanja, što je rezultiralo time da potrošači umesto odlaska u banku/poštu i čekanja u redu sa maskom, svoje mesečne račune (po prvi put) plate elektronski, iz udobnosti svog doma. Posmatrajući tu promenu ponašanja potrošača, možemo reći da je pandemija korona virusa ostvarila pozitivne efekte u oblasti unapređenja digitalnih veština i primene informaciono komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu građana.

 

Da li se  glavna pogodnost elektronske kupovine ogleda u tome što naručeni proizvod potrošač može da vrati i dobije svoj novac nazad, bez obrazloženja? To je nešto što je vrlo atraktivno za potrošače.

Kada proizvod kupi preko interneta, potrošač ima zakonsko pravo da se predomisli i odustane od kupovine. Ovo pravo može ostvariti u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda i zahtevati svoj novac nazad. U literaturi se ovo pravo definiše kao „cooling off“ period  tokom kojeg potrošač može da isporučeni proizvod pregleda/proba, još jednom razmisli o kupovini i ukoliko želi, proizvod vrati. Ovo zakonsko pravo ne pripada potrošaču koji je u prodajnom objektu kupio proizvod, i u tome je glavna pogodnost online kupovine u odnosu na tradicionalnu offline kupovinu.

Zakonska je obaveza svakog trgovca koji obavlja prodaju preko interneta da još u predugovornoj fazi informiše potrošača o pravu na odustanak, a ukoliko do zaključenja ugovora dođe, trgovac dostavlja potrošaču predugovorno obaveštenje koje sadrži ovu informaciju. Ponašanje trgovca suprotno ovoj obavezi je prekršajno sankcionisano. Dakle, još u fazi pretraživanja i razgledanja proizvoda, u webshopu trgovca moraju jasno biti istaknute informacije o potrošačkom pravu na odustanak.

 

 

Zašto je elektronska trgovina značajna za privredu? Kako je pandemija korona virusa uticala na poslovanje trgovaca u Srbiji?

U doba interneta i savremenih tehnologija, ukoliko obavljate prodaju, a niste prisutni na internetu, potrošači za vas ne znaju i teško je da ćete proširiti krug kupaca i obim prodaje. Danas sve više potrošača kupuje putem interneta, a čak i oni koji to još uvek ne čine, na internetu pretražuju proizvode, upoređuju cene, raspituju se o dostupnosti željenog modela proizvoda, zbog čega je iz ugla poslovanja jednog trgovca veoma značajno da ima svoj webshop i/ili da nudi proizvode preko ecommerce platforme, kao i da ima nalog/stranicu na društvenim mrežama (Instragram, Facebook). Elektronska trgovina i digitalno prisustvo su ključ za uspešno poslovanje u 21. veku, a edukacija svih činilaca u ekosistemu (privreda, gradjani, zaposleni u državnim organima, mediji itd.) je najvažniji preduslov.

 

Pandemiju korona virusa lakše su prevazišle kompanije koje posluju elektronski, o čemu svedoče i rezultati Ankete 1000 preduzeća iz 2020. godine, u kojoj je čak 82% ispitanika ocenilo svoj webshop jednako važnim ili važnijim od tradicionalnog modela prodaje.  Ovaj rezultat ne iznenađuje ako sagledamo godinu za nama i prisetimo se perioda kada su pojedini prodajni objekti u skladu sa merama zaštite od virusa bili zatvoreni, te su trgovci koji su imali webshopove nesmetano nastavili da posluju i sve svoje napore usmerili su ka digitalnim kanalima prodaje. To koliko je pandemija uticala na razvoj elektronske trgovine u Srbiji potvrđuju i statistički podaci Narodne banke Srbije prema kojima je broj dinarskih elektronskih transakcija platnim karticama sa sedam miliona u 2019. godini porastao na 14,3 miliona prošle godine, a broj virtuelnih prodajnih mesta koji je na kraju 2019. godine iznosio 1139, na kraju 2020. godine bio je 2013. Ako sagledamo statističke brojke, možemo sa sigurnošću tvrditi da se u 2020. godini dogodila „ecommerce revolucija”, kao i da ona ne obuhvata samo online prodaju roba već i usluga, koje su se takođe “preselile” na internet (online časovi stranih jezika, online edukativni kursevi, online fitness treninzi, časovi yoge i sl). „Ecommerce revolucija” promenila je koncept našeg vremena, prostora, profesionalnog i privatnog funkcionisanja, koncept učenja, rada i sticanja iskustva zbog čega se može reći da je ostvarila ključni efekat na dalji razvoj ne samo privrede, već i informacionog društva u celini.

 

Šta je ključni korak koji treba preduzeti prilikom poručivanja proizvoda na internetu?

Prva i ključna poruka je da potrošači treba da vode računa od koga robu naručuju, odnosno da provere da li je trgovac koji nudi robu putem interneta registrovan u APR-u. Da bi kupovina na internetu bila sigurna i bezbedna, neophodno je da se obavi kod registrovanog trgovca. Za početak, to može biti kupovina u webshopu trgovca kod kojeg inače obavljamo offline kupovinu i  već raspolažemo određenim potrošačkim iskustvom.

 

Vaše ime je poznato u privrednim krugovima. Održali ste pregršt radionica za trgovce i u prethodnom periodu učestvovali u održavanju webinara na temu Ecommerce-a. O kakvim radionicama je reč?

Akcionim planom Vlade za razvoj elektronske trgovine predviđeno je održavanje radionica za privredu, u cilju jačanja pozicije elektronskih trgovaca i unapređenja njihovog znanja. Kako je edukacija ključna za dalji razvoj elektronske trgovine u Srbiji, u saradnji sa kolegama iz USAID CFG, Privrednom komorom Srbije i Ecommerce Asocijacijom Srbije, održan je niz webinara i radionica na kojima se razgovaralo o pravnim aspektima ecommerce-a, kao i o digitalnom marketingu, značaju logistike, elektronskih plaćanja i drugih aspekata koji su važni za razvoj ekosistema u celini. Posebno mi je bilo zadovoljstvo što sam učestvovala u pravnim diskusijama u okviru Ecommerce Akademije koju sprovodi Ecommerce Asocijacija, i što sam u saradnji sa kolegama advokatima i tržišnim inspektorima doprinela da polaznicima Akademije razjasnimo pravne aspekte ecommerce prodaje i odgovorimo na njihova pitanja i nedoumice.

 

 

Kada se osvrnete, iza vas je desetogodišnje iskustvo u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacijama. Da li smatrate da je rad u upravi pravi izbor za sticanje prvog radnog iskustva i šta bi bila vaša poruka mladim pravnicima koji tek započinju pravničke karijere?

Rad u Ministarstvu je mnogo više od pravničkog posla. Saradnja sa kolegama koji su ekonomske struke mom pravničkom znanju dala je dodatnu vrednost, a od kako radim u Odeljenju za razvoj Digitalne agende i svakodnevno sarađujem sa kolegama inženjerima, mogu slobodno reći da sam „mnogo više od pravnika“. Ukrštanje znanja sa kolegama sa ekspertizom u IT oblasti omogućilo je da realizujem i najizazovnije zadatke. Takođe, rad u Ministarstvu omogućio je da često poslovno putujem, pre svega u zemlje Evropske unije, i upoznam najbolju uporedno-pravnu praksu najrazvijenijih zemalja EU. Ako pogledamo Zakon o zaštiti potrošača u čijem pisanju sam imala priliku i zadovoljstvo da učestvujem, a koji je harmonizovan sa EU potrošačkim pravom, jasna je činjenica da je razmena iskustava i učenje najboljih EU praksi od suštinskog značaja kako za unapređenje zakonodavnog okvira, tako i za lični i profesionalni razvoj pojedinca koji u predmetnoj oblasti gradi karijeru. Ovo sve ukazuje da je rad u organu državne uprave izazovan, vrlo zanimljiv i sveobuhvatan, pa bi poruka mladim pravnicima bila da rad u upravi doprinosi razvoju profesionalne karijere na jedan poseban način.

 

Važite za stručnjaka u oblasti elektronske trgovine i potrošačkog prava. Da li posetioci LAWlife portala za pravo i privredu mogu očekivati neki autorski tekst ili stručni komentar?

Naravno, biće mi zadovoljstvo da napišem stručni komentar o pravima potrošača na internetu, koji će pre svega biti od koristi posetiocima portala LAWlife koji se bave ecommerce-om i u svakodnevnom poslu primenjuju potrošačko pravo.

 

Foto: Redakcija LAWlife

Autor: Redakcija LAWlife