Apsolutno se svaki atom truda i rada isplatio u toku i posle studiranja.

Jedino pri čemu stojim jeste da isključivo od nas zavisi koliko će se on isplatiti.

 

 

Milica Midžović, rođena je 25.11.1995. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje stekla je u OŠ „Vuk Karadžić“ u Zvečanu a srednju, Ekonomsko-trgovinsku školu, završila je u Kosovskoj Mitrovici. 2014. godine upisala je osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i diplomirala, u roku, 2018. godine.

 

Master akademske studije prava, upisala je oktobra 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i master rad pod temom „Izvršenje pravnosnažnih presuda donetih u radnom sporu“, odbranila je 03.10.2019. godine, sa završnom ocenom i prosekom 10,00. Oktobra 2019. godine upisala je doktorske akademske studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, radnopravni modul, sa privremenim mentorom prof. dr Ljubinkom Kovačević.

 

U toku osnovnih akademskih studija Milica Midžović bila je proglašena za najboljeg studenta fakulteta tri puta, a za najbolji uspeh i zalaganje tokom studija joj je od Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na Vidovdan 2018. godine bila dodeljena povelja „Istaknuti student“.

 

Milica Midžović je dvogodišnja dobitnica stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i dvogodišnja dobitnica stipendije Fonda za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta. Isto tako, Milica je u toku studija, bila aktivni član pravne klinike u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini pod pokroviteljstvom OEBS-a, a bila je učesnica i u simulacijama suđenja. Prisustvovala je brojnim konferencijama kao što su „Žene u pokretu“, „Prošlost, sadašnjost i budućnost integracija“, „Beogradska konferencija pravnika“, „Globalni otvoren dan Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti“, „Beogradska konferencija pravnika, međunarodni seminar o medijaciji“, „Prevazilaženje etničkih stereotipa i predrasuda“ itd.

 

Milica Midžović se posebno istakla i dala aktivni doprinos pri Akademiji mladih žena u Zvečanu, organizovanoj na lokalnom nivou, u trajanju od 9 meseci, čiji je cilj bio osnaživanje žena, podizanje svesti o ravnopravnosti i diskriminaciji, kontinuirana edukacija i nadogradnja već postojećih veština koje su neophodne na današnjem izuzetno konkuretnom tržištu rada. Osim toga, Milica je učestvovala i u Akademiji ženske ekologije u Zvečanu, Akademiji dijaloga za mlade žene u Austriji, u Demokratskom kampu održanom u NP Prokletije, bila je mentor na Podijumu pod pokroviteljstvom Unicef-a, i u toku studija je bila deo lokalne organizacije za razvoj mladih potencijala. U okviru studentske razmene je dva puta, 2017. godine i 2019. godine pohađala letnju školu ruskog jezika, u trajanju od mesec dana u Belgorodu na državnom, Tehnološkom Univerzitetu Šuhov, Rusija.

 

Od 01.10.2019. godine, Milica je angažovana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao saradnik u nastavi za javnopravnu naučnu oblast i trenutno izvodi vežbe na Radnom pravu, Socijalnom pravu i Međunarodnom radnom pravu, a zatim i kao asistent.

 

Takođe, Milica je uključena u projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, po Trećem pozivu mladih istraživača, studenata doktorskih akademskih studija, za uključivanje u rad naučnoistraživačkih organizacija. Takođe je koordinator projekta u humanitarnom udruženju „Biserni osmeh“ (Udruženje "Biserni osmeh"), učesnik na projektu OEBS-a za mlade pravnike, stipendista Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu i Bukureštu u okviru koje je angažovana na projektima i aktivnostima Fondacije. U toku dosadašnjeg akademskog rada i školovanja napisala je nekoliko naučnih radova i učestvovala na međunarodnim naučnim konferencijama u okviru kojih je izlagala svoje radove na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Novom Sadu, Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Beogradu.

 

 

Nakon uvoda i impresivne biografije, postavlja se pitanje, da li studiranje pravne nauke otvara puno mogućnosti?

Da, ja zaista mislim da pravne nauke jesu oblast koja pruža širok spektar mogućnosti i potencijalnih zanimanja kojima se možete baviti nakon završenih studija. Ja sam neko ko se opredelio za nauku, jer je zaista ona bila nešto što volim.

 

Ali, sa druge strane ne želim da se bavim naukom i teorijom nauštrb prakse, pa sam odlučila da svoje vreme posvetim i volontiranju u advokatskoj kancelariji.

 

Koje su se to mogućnosti otvorile u toku, ali i nakon studiranja?

Pa, svakako da se više mogućnosti otvara nakon studija. Smatram da je to period u kom smo dovoljno zreli i odlučni da znamo kojim putem ćemo krenuti i za šta ćemo se opredeliti.

 

Konkretno, završene studije i pokazani rezultati tokom studija su meni doneli zaposlenje koje u tom trenutku nisam smatrala sebi bliskim, ali i mogućnost da učestvujem na brojnim projektima za mlade diplomirane pravnike.

 

Sa druge strane, ono što bih preporučila svakom studentu je da bar jednom za vreme studiranja, ukoliko mu to okolnosti dozvoljavaju, ode na studentsku razmenu ili školu jezika, jer će naučiti mnogo, a možda i steći prijatelje za ceo život, što se desilo u mom slučaju.

 

Koliko Vam se isplatio uloženi trud i rad u toku studiranja?

Apsolutno se svaki atom truda i rada isplatio. Jedino pri čemu stojim jeste da isključivo od nas zavisi koliko će se on isplatiti. Tačnije od naše upornosti i vere.

 

Šta Vas je motivisalo i presudno uticalo da budete odličan student?

Ja sam od “malih nogu” bila zaljubljenik u knjigu, iako se to iskristalisalo tek u nekim kasnijim i zrelijim godinama. Kod mene nema recepta, ja sam jednostavno volela to što radim. Takođe sam imala i neizmernu podršku svoje porodice, zahvaljujući kojoj sam danas ovde gde jesam.

 

Da li ste u toku osnovnih studija pronašli neki dodatni motiv i/ili cilj?

Pa znala sam da mogu da ostvarim svoje snove i visoke ciljeve jedino ukoliko posvećeno radim na njima. Meni su motivacija i inspiracija bila i porodica i prijatelji, maštanje, iščekivanje, a često sam se vodila izrekom “sami ste krojači svoje sudbine”. Do konačnog cilja još uvek nisam stigla, a kada stignem, razgovaraćemo ponovo.

 

Nakon završenih osnovnih i master studija odmah ste angažovani na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Da li Vam je to predstavljalo olakšavajuću ili otežavajuću okolnost u daljem radu?

Da, odmah nakon završenih studija sam postala deo kolektiva na tom fakultetu, koji me je jako lepo prihvatio.

 

Mislim da veliku zaslugu u tome ima moja mentorka, Slobodanka Perić, koja mi je pružala nesebičnu podršku i zahvaljujući njoj i drugim članovima kolektiva nakon kratkog vremenskog perioda sam stekla utisak kao da već dugo radim i pripadam tako.

 

Jasno je da sam imala jako veliku odgovornost upravo zbog toga što sam bila neko ko je tek izašao iz studenstke klupe, ali sam se trudila i dan danas se trudim da opravdam očekivanja.

 

Vaša biografija je zaista sadržajna i sigurni smo da čitaoce LAWLife portala za pravo i privredu zanima da li nekada bilo moguće odvojiti privatan život od studentskog i da li je sada moguće napraviti balans između profesionalnog rada i privatnog života?

Naravno da je odgovor pozitivan, bar u mom slučaju. To je nekada jako teško I zahteva određena odricanja, ali ja nikada nisam dozvolila da socijalni i privatni život trpi zbog poslovnog i profesionalnog poziva. Posebno ne u ovim, kako kažu “najlepšim godinama”.

 

Ja sam se trudila da uvek dobra ogranizacija bude ključ svega i generalno sam neko ko najbolje fukncioniše u pokretu. Trenutno živim u Beogradu, a radim u Kosovskoj Mitrovici i često mi nije teško da se i posle putovanja i napornog radnog dana posvetim prijateljima ili nekom hobiju.

 

Postoji puno vannastavnih aktivnosti kojima ste se bavili u toku studiranja, da li bi izdvojili neku od njih posebno?

Pa ne bih izdvojila nijednu posebno, jer mi je svaka od njih bila značajna u datom trenutku, ali bih istakla da su i one jako bitne u svakom studiranju.

 

Da li u budućnosti sebe vidite na Pravnom fakultetu ili nameravate da doprinesete pravnoj nauci iz neke druge profesije?

Akademski rad i bavljenje naukom na fakultetu zaista ima dosta prednosti. Tek kada sam počela da radim posao saradnika u nastavi, uskoro asistenta, shvatila sam koliko je to zapravo lep posao.

 

Čak sam bila jako neraspoložena kada su mnoge obaveze na fakultetu, usled korona virusa, morale biti odložene ili sprovođene online, jer smatram da su neposredan susret sa predavačem i živa reč, ključni za kvalitet predavanja i sticanje znanja.

 

Volela bih da i dalje ostanem na Pravnom fakultetu, ali i da nakon završenih doktorskih studija, odvojim vreme i za polaganje pravosudnog ispita.

 

 

Šta savetujete svojim studentima?

Studentima savetujem da budu uporni i da samo idu napred, da ne odustaju od svojih snova i ciljeva. Svi smo svesni činjenice da u toku studija nije sve uvek idealno i da ima dosta stresnih situacija, ali je jako bitno da nastavimo napred i ne odustanemo, upravo onda kada naiđemo na teške i naizgled bezizlazne situacije.

 

Često zajedno sa svojom mentorkom vodim razgovore sa studentima putem kojih želimo da im podignemo samopouzdanje, veru u sebe, damo savet vezan za razbijanje treme, straha od javnog nastupa, itd.