Al Dahra je jedna od najpoznatijih međunarodnih korporacija specijalizovana za agrobiznis, sa velikim brojem uglednih klijenata i poslovnih partnera, koja posluje na četiri kontinenta.

 

Pozicioniranje na svakom tržištu svakako je zahtevan, dugotrajan i kompleksan proces. Ipak, pravni poslovi u okviru svakog privrednog subjekta predstavljaju osnov za zdravo, uspešno i zakonito poslovanje. Takođe, pravni poslovi zajedno sa drugim sektorima predstavljaju temelj svakog poslovanja.

 

Današnji sagovornik LAWLife portala za pravo i privredu je Marijana Miladinović, koja će ispred pravnog sektora Al Dahra Srbija pružiti širu sliku pravnih poslova sa kojima se susreće u svakodnevnom radu.

 

Marijana Miladinović je nakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, položenog pravosudnog i advokatskog ispita, iskustva u advokatskim kancelarijama uspela da u Al Dahri primeni svo stečeno znanje i iskustvo i doprinese uspešnom poslovanju i pozicioniranju Al Dahre u okviru pozitivno – pravnih propisa Republike Srbije.

 

Marijana, na samom početku možete li nam reći zbog čega je Al Dahra uspešna, afirmisana i prepoznata na tržištu Republike Srbije?

Al Dahra Srbija je međunarodna kompanija koja predstavlja vodeću firmu u oblasti agrarnog poslovanja specijalizovana za proizvodnju mleka, uzgoj životinja, proizvodnju i trgovinu stočnom hranom i sirovinama za ishranu ljudi u Republici Srbiji i šire. U Srbiji postoji od 2018. godine, od kada konstantno radi na usavršavanju svojih tehnologija i infrastructure, sa preko 1000 zaposlenih koji svakodnevno vode računa da kompanija funkcioniše nesmetano. 

 

S obzirom da je Vaš profesionalni razvoj bio usmeren na advokaturu, da li ste sebe videli u advokaturi ili u okviru nekog privrednog subjekta?

I pre početka studiranja, moj cilj je bila primarno advokatura i ka tome sam stremila. Položila sam advokatski ispit i sve je delovalo kao da se taj cilj i ostvaruje. Međutim, otprilike tada je otpočela komunikacija sa Al Dahrom, što me je nateralo da izađem iz svoje zone komfora i ozbiljno razmislim o promeni pravca. Stavila sam na papir “za i protiv”, dobra strana je prevagnula, a ja i danas posle skoro tri godine stojim iza te odluke. Ovakve odluke nisu prijatne, smatram da je hrabar svako ko reši da napravi bilo kakvu promenu u životu, privatnom ili poslovnom.

 

 

Možete li nam reći, kakva je razlika između advokatskog postupanja i postupanja u okviru privrednog subjekta?

Smatram da tu nema suštinske razlike, svako zastupa interese svog klijenta najbolje što ume. U mom slučaju, to je interes jednog klijenta kojem mogu da se posvetim u potpunosti. Svakako, kao advokat možete zastupati interese klijenta u određenom postupku povodom nekog prava/obaveze, dok pravnik u okviru privrednog društva mora paziti kako na ispunjenje svih prava i obaveza društva, tako i na njegovu odgovornost.

 

Da li je pravni posao u okviru privrednog subjekta izazov i da li biste nekome preporučili da se oproba u pravnim poslovima u okviru privrednog subjekta?

Preporučila bih svakome ko želi da stekne raznoliko iskustvo i da radi u dinamičnom okruženju. Što se tiče toga da li je izazov, moram priznati da jeste. Nije lako, jer od vas zahteva da se posvetite podjednako različitim oblastima i sektorima, da se konstantno usavršavate i da praćenje usaglašenosti sa pozitivnim pravom bude vaš prioritet. Isto tako, veliki trud donosi i svoje nagrade, te verujem da sam vremenom stekla samopouzdanje i hrabrost zajedno sa iskustvom, tako da određene probleme i pitanja rešavam brže i lakše. U Al Dahri kao međunarodnoj kompaniji stekla sam i mogućnost da upoznam kolege iz različitih država sa kojima mogu razmeniti iskustvo i da značajno unapredim strani jezik, što smatram velikom prednošću.

 

Za veoma kratak period prešli ste iz advokatskih kancelarija sa malim brojem zaposlenih u veliki i ozbiljan poslovni sistem kao što je Al Dahra. Kako izgleda rad u velikom sistemu kao što je Al Dahra?

Promena je svakako bila osetna i bilo je potrebno prilagoditi se ne samo velikom sistemu već i tom segmentu inostranosti tj. Al Dahri kao članici međunarodne grupe što iziskuje poštovanje raznih procedura, pravila, odobrenja i ne može se porediti sa mojim dosadašnjim poslovima. Kao i kod svakog novog posla, početak deluje haotično ali vremenom se upoznate sa svim pravilima, a od velike pomoći su bile i kolege i koleginice.

 

Kolika je Vaša uloga u okviru poslovanja Al Dahre?

Pravni sektor svakodnevno pruža podršku biznisu u najrazličitijim oblastima poslovanja, te je stoga uloga čitavog sektora važna i velika. Ujedno, Al Dahra ima četiri povezana privredna društva o čijim interesima, pravima i obavezama se takođe staramo. Uloga pravnog odeljenja u kompaniji, samim tim i moja, je kompleksna i podrazumeva uslužnost i pomoć svim sektorima što dalje znači da morate biti podjednako upoznati kako sa propisima koji uređuju razne oblasti tako i sa načinom rada svih sektora. Preduslov za to je da imate funkcionalan pravni tim a ja sam veoma ponosna na svoj.

 

Čime se konkretno bavite u okviru pravnih poslova, odnosno koja su Vaša zaduženja, osim što nastojite da obezbedite kontinuirano zakonsko poslovanje Al Dahre?

Poslovanje Al Dahre obuhvata obavljanje različitih vrsta delatnosti te obezbeđivanje zakonitog poslovanja nije nimalo lak zadatak, jer je potrebno kontrolisati i osigurati poštovanje raznih propisa, a ujedno i pratiti trendove i moguće izmene kako bih bila u prilici da menadžment blagovremeno upoznam sa mogućim ili predstojećim promenama.

 

Imajući u vidu raznolikost poslovanja, potreba za ugovorima koji će podržati takvo poslovanje je svakodnevna. Al Dahra poseduje preko 17.000 ha zemljišta, te je pravni sektor angažovan i na regulisanju imovinskopravnog statusa zemljišta. Kompanija ima veliki broj zaposlenih, pa je podrška HR sektoru i pitanjima radnopravne prirode neophodna. Ujedno, obavljanje proizvodnje mleka, biljne i stočarske proizvodnje iziskuje pribavljanje raznih dozvola nadležnih organa i poznavanje odgovarajućih propisa, te mi nije strana ni regulativa koja se odnosi na te oblasti. Izrada opštih i posebnih akata kompanije kao poslodavca je stalna stavka na spisku zaduženja. Takođe, korporativne promene i procedure. Naposletku, zaduženja pravnog sektora su mnogobrojna da bi stala u odgovor na ovo pitanje ali se nadam da sam barem uspela da vam ih približim.

 

Da li ste specijalizovani u okviru nekih pravnih poslova u Al Dahri?

Pretežno se bavim ugovornim i korporativnim pravom iako nema striktne podele u okviru sektora. Al Dahra nastoji da unapredi i proširi delatnosti kojima se bavi, te je izazov ispratiti navedeno u formi ugovora koji imaju najrazličitije predmete, počev od kupoprodajnih ugovora sa međunarodnim karakterom, ugovora o pružanju usluga, saradnji do ugovora o proizvodnji biljnih kultura. Sa drugim sektorima aktivno učestvujem u pregovorima koji prethode zaključenju tih ugovora, te sam i u toj veštini stekla određeno iskustvo.

 

Da li se susrećete sa problemima pravne tematike i ukoliko se susrećete, kako ih rešavate?

Posao kojim se bavim zahteva angažovanost u različitim oblastima, te su i problemi i pravne nedoumice neminovne. Zakoni ne mogu predvideti ni detaljno regulisati svaku životnu situaciju te je potreba za dodatnim tumačenjima neretko prisutna. U tim situacija su od velike pomoći pravne baze sudskih praksi i stručnih tekstova, ali i naravno koleginice u mom timu, te zajedno uvek dođemo do rešenja.

 

Da li Al Dahra, kao globalni privredni subjekt, vodi računa o edukaciji, usavršavanju i dodatnom obrazovanju svojih zaposlenih i na koji način to rade?

Edukacija i usavršavanje se uvek podstiču, a meni je takođe bitno što mi se pruža prostor za napredak i profesionalni razvoj. Uvek možemo pohađati seminare, obuke, kurseve iz sfere naših interesovanja. Tako me je Al Dahra podržala u pohađanju kratkog programa osnovnih studija za stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za zaštitu podataka o ličnosti koji je prvi put organizovao Fakultet bezbednosti u Beogradu tokom 2020-2021. godine. Ovaj program je za svaku preporuku. Predlažem kolegama da se oprobaju, naučiće i upoznati jednu novu oblast koja je vrlo bitna svima nama u svakodnevnom životu i koja mi veoma pomaže da uskladim poslovanje Al Dahre sa zaštitom podataka o ličnosti.

 

 

Da li Vam pravosudni ispit pomaže u svakodnevnom radu, odnosno da li možda zastupate Al Dahru pred nadležnim državnim organima? 

Naravno, i zastupanje pred sudovima je moja velika strast koje se nikada ne bih odrekla. Taj deo posla je vrlo bitan i smatram da bi trebalo krenuti sa tim i tokom pripravničkog staža jer vam olakšava i polaganje pravosudnog ispita jer znate kako nešto funkcioniše u praksi. Što se tiče pravosudnog ispita, mislim da će se kolege složiti da se tek nakon pravosudnog ispita uz još praktičnog rada, polako slika zaokružuje. Ispit nije lak, zahteva dosta rada, discipline, dobre organizacije i odricanja, ali je deo našeg poziva koji takođe nije lak, te ne može ni ispit biti.

 

Za kraj, kakva je poruka čitaocima LAWLife portala za pravo i privredu?

Poručila bih im da uvek slušaju svoj instinkt, taj unutrašnji glas i da prate put ka kojem ga navodi iako se taj put možda ne uklapa u ono što su zamišljali jer možda baš to neplanirano bude ispravno i tamo gde treba da se nalaze. Nikada ne znate kuda vas taj put može odvesti, te ne treba odustati bez i da pokušate. Uspeh i ostvarenje želja se ne nalaze na samo jednom mestu i ne dolaze preko noći, ali ako se odustane, neće se desiti nikada.