Studirajte na Kriminalističko-policijskom univerzitetu

U susret konkursu 2023.

 

Kriminalističko-policijski univerzitet, najmlađi državni univerzitet i akreditovana visokoškolska ustanova i ove godine raspisuje redovni konkurs za upis na osnovne studije na sva tri Departmana: Departmanu kriminalistike, Departmanu informatike i računarstva i Departmanu forenzičkog inženjerstva.

 

U susret konkursu 2023. razgovaramo sa prof. dr Ivanom Bodrožić, vanrednom profesorkom Krivičnog prava na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, akademskom Erasmus+ koordinatorkom Univerziteta i članicom Saveta KPU.

 

Profesorka, u najkraćem, zašto upisati KPU?

 

U najkraćem, jer je KPU brend!

 

Iako je jedan od najmlađih, jedan je od najperspektivnijih u ovom delu Evrope, kada je reč o policijskom obrazovanju.

 

Sa druge strane, Univerzitet iza sebe ima tradiciju visokog policijskog školstva dugu čitavih 100 godina.

 

 

Kako je Univerzitet organizovan?

 

Univerzitet u svom sastavu ima tri Departmana.

 

Oni suštinski predstavljaju fakultete u sastavu Univerziteta i po tom principu su i organizovani.

 

Imaju zasebna rukovodstva, studijske programe i razlikuju se po pitanju uslova upisa.

 

Zajednička im je opšta usmerenost ka policijskoj profesiji, pre svega  u Ministarstvu unutrašnjih poslova ,ali i drugim organima državne uprave.

 

 

Koje su osobenosti KPU?

 

Odlični studijski programi, koji se kontinuirano usavršavaju u skladu sa najboljom praksom i standardima u visokom školstvu, bolonjski sistem ocenjivanja, koji vrednuje celogodišnji rad studenta, raznovrsni oblici izvođenja nastave-predavanja, vežbe, stručne grupe, izrade seminarskih radova, projekata, praksa, obuke-gađanje, plivanje, skijanje, strojeva obuka, specijalno fizičko obrazovanje.

 

Sjajan ambijent u mirnom delu Zemuna, kraj Dunava, sa studentskim kampusom koji je renoviran i uključuje studentski dom, restoran, kafe, teretanu, biblioteku, streljanu, uređeno dvorište i prijatno okruženje sa puno elementa prirode.

 

Novi, moderni amfiteatri, najsavremenija kompjuterska oprema, pametne table, u duhu studiranja i učenja opremljeni kabineti, moderna forenzička laboratorija.

 

 

Šta podrazumeva školovanje na KPU?

 

Sticanje opštih teorijskih i praktičnih znanja i veština, u oblasti kriminalistike, informatike i računarstva ,kao i forenzičkih nauka, kao preduslov  za uspešno obavljanje budućih poslova, u prvom redu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i ostalim organima državne uprave.

 

Svi studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija smeštaju se u studentski dom u okviru Kriminalističko-policijskog univerziteta i imaju obezbeđenu ishranu, uniformu i udžbenike u izdanju Univerziteta.

 

 

Kada će konkurs biti objavljen, koliko traje i koji su uslovi konkursa?

 

Konkurs će biti objavljen 27. marta 2023, na sajtu Kriminalističko-policijskog univerziteta, https://www.kpu.edu.rs/cms/ i trajaće tri nedelje.

 

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije sa završenom srednjom stručnom spremom, stečenom u školi četvorogodišnjeg trajanja, odnosno sa stručnom spremom izjednačenom sa njom u skladu sa zakonom, međunarodnim sporazumom ili drugim opštim aktom, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trenutku prijavljivanja na konkurs. To su opšti uslovi konkursa.

 

Pored opštih uslova konkursa, svi kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvenog stanja, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti.

 

O svim detaljima konkursa zainteresovani kandidati se dataljnije mogu informisati ažurnim praćenjem obaveštenja na oficijalnom sajtu KPU.

 

 

Kakvo je mesto KPU u evropskom prostoru visokog obrazovanja?

 

Univerzitet je nosilac Erasmus povelje, ima saradnju sa brojnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, naučnim institutima i relevantnim privrednim subjektima.

 

Studenti, nastavno i nenastavno osoblje učestvuju u procesima razmene u okviru Erasmus+ projekata Evropske komisije, čime se institucionalni kapaciteti stalno unapređuju.

 

KPU je organizator međunarodne naučne konferencije “Dani Arčibalda Rajsa“, koja iz godine u godinu postaje tradicionalni međunarodni skup koji okuplja naučnike i stručnjake iz oblasti kriminalistike, bezbednosti, prava, informatike, forenzike i ostalih relevantnih oblasti od značaja za osnovnu misiju Univerziteta.

 

Evropski ambijent, evropska stremljenja, uz nacionalne vrednosti, osobenosti i tradiciju.

 

Šta posle završenih studija?

 

U prvom redu, svi naši studenti su budžetski studenti i zaključuju ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na osnovu kojeg faktički po završetku studija počinju sa radom u Ministarstvu, sa odgovarajućom stručnom spremom.

 

Posle studija studenti su spremni za samostalno obavljanje poslovnih zadataka u MUP-u i drugim službama za sprovođenje zakona, a sa fakulteta nose znanje, ambicije i podršku svojih profesora da tamo gde su stekli osnovna akademska znanja, nastave, u skladu sa individualnim okolnostima i željama, poslediplomske studije i usavršavanju se doživotno.

 

Spremni su da primenjuju zakone, ali i da svojim ambicijama rade na stvaranju što boljeg poslovnog ambijenta od interesa za poslodavca, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i boljeg i sigurnijeg ambijenta za sve građane.

 

Zato,

Studirajte na KPU, jer KPU je brend!