Dobra poslovna ideja

ne bira ni vreme,

ali ni mesto.

  

Kada su u pitanju platne institucije, „PaySpot“ je nedvosmisleno lider, nosilac i motor razvoja platnih institucija u Republici Srbiji.

 

Velika čast i zadovoljstvo nam je da posetiocima LAWLife portala za pravo i privredu predstavimo Dubravku Bjekić, osnivača i direktora privrednog društva PaySpot koja će nam predstaviti institut platnih institucija, PaySpot i svoje aktivnosti, planove i ideje u okviru PaySpot.

 

Dubravka, za početak, šta predstavljaju platne institucije u Republici Srbiji i kakva je njihova uloga i značaj u privrednom okruženju, ali i prema građanima Republike Srbije?

Platne institucije su privredna društva koja su dobila dozvolu Narodne banke Srbije da u u skladu sa Zakonom o platnim uslugama pružaju usluge platnog prometa. Značajne su u privrednom okruženju, jer u zavisnosti od usluga koje pružaju ove institucije građanima Republike Srbije, kao i drugim pravnim licima mogu biti važan saveznik u uplatama i isplatama gotovog novca, uslugama prenosa novčanih novčanih sredstava, ali i mnogih drugih – u zavisnosti od ponude platnih usluga platne institucije.

 

Prema zvaničnim podacima, „PaySpot“ je prva platna institucija u Republici Srbiji koja je počela da pruža usluge platnog prometa pored „JP Pošte Srbije“. Kada ste u nečemu prvi, da li postoji kontinuirana obaveza prema korisnicima da se usluge kvalitetno pružaju i unapređuju?

­Na osnovu profesionalnog iskustva u bankarstvu i platnom prometu, pred kraj 2015. godine je registrovan „Payspot“ doo, da bi već u maju 2016. godine, dobio dozvolu Narodne banke Srbije da postane platna institucija i počne sa pružanjem usluga platnog prometa. Prepoznali smo potrebe sugrađana i pravnih lica i ponudili najsavremeniju vrstu platnih usluga preko mreže svojih zastupnika. Ovaj broj je premašio 100 uplatnih mesta za period od šest meseci u novembru 2016. godine.

 

Početak je bio težak i svaki korak je bio poseban napor, jer nam je trebalo oko pola godine da se „probijemo“ i izgradimo prepoznatljivost u izgledu, kvalitetu usluga i vrsti posla.  

 

 

U svim gradovima, ali i većim mestima nalaze se objekti koji označavaju da se na tom mestu nalazi platni promet pod okriljem  „PaySpot“ platne institucije. Da li ste zadovoljni mrežom koju pokrivate u Republici Srbiji?

Trenutno pokrivamo mrežu od preko 1500 uplatnih mesta i pružamo najmanje 12 vrsta usluga koje pružamo: bilo da je u pitanju uplata gotovog novca, prenos novčanih sredstava u zemlji, međunarodni transfer novca ili usluga povrata novca.

 

Imamo sjajnu saradnju sa osiguravajućim kompanijama i biznisima koji imaju potrebu za uplatnim mestima, kao što su tehnički pregledi, menjačnice, trgovački lanci. Banke su svoje poslovanje jednim delom usmerile na online plaćanje, naša ciljna grupa su oni kojima je potrebna potvrda o izvršenoj uplati, kao i oni koji žele da izbegnu gužve, pa plaćanje računa i transfere novca obavljaju na uplatnom mestu koje se nalazi u njihovom komšiluku. Upravo zbog toga je naš slogan „Vaš dobar komšija“.

 

Koliko zastupnika imate u Republici Srbiji i da li postoji tendencija da se taj broj uveća?

Naši zastupnici imaju izgrađenu reputaciju u svom okruženju. Poslovanje „PaySpot“ se u velikoj meri bazira na poverenju, koliko sugrađani cene svog komšiju, žele da mu povere plaćanje računa, podizanje novca ili slanje deviza u inostranstvo.

 

Osim oko 120 zaposlenih u kompaniji, kada razmišljate o saradnji sa preko 1500 uplatnih mesta, važno vam je da je neko pošten, dobar komšija. Iskustvo je pokazalo da je od presudnog značaja kakva je osoba za uplatnim mestom, ko i kako komunicira sa komšijama koji su klijenti „PaySpot“ i koji dobijaju naše maksimalno uvažavanje.

 

Kakav je poslovni odnos „PaySpot“ sa svojim zastupnicima? Kakva očekivanja imaju zastupnici od „PaySpot“ i da li opravdavate očekivanja zastupnika i kakva su Vaša očekivanja od zastupnika i da li su zastupnici u prilici da odgovore Vašim zahtevima i načinu poslovanja, ali i da prihvate Vaše napore i aktivnosti kojima težite?

Svi naši zastupnici prolaze kroz prethodne ozbiljne provere, od nas dobijaju obuku i besplatnu podršku, na usluzi im je i Kontakt centar koji je dostupan klijentima i zastupnicima svaki dan u nedelji.

 

Svi zastupnici na uplatnim mestima, predstavljaju svojevrsne „ambasadore“ kompanije, zbog čega je važno da nema šumova u komunikaciji, da način poslovanja bude ispoštovan, a svi ciljevi zadovoljeni: doslednost u radu, stabilan i konstatan razvoj i praćenje globalnih trendova stalnim inovacijama.

 

Po prirodi posla sarađujete sa predstavnicima bankarskog sektora, osiguravajućim društvima sl. Da li nam možete reći da li je ta saradnja zadovoljavajuća i da li se može unaprediti?

Zbog višedecenijskog bankarskog inskustva, nije mi bio problem da uspostavim kontakte sa predstavnicima bankarskog sektora i Narodne banke Srbije, jer dolazim iz tog sveta. Svi govorimo istim jezikom i lako se razumemo. Zbog toga je saradnja prirodna.

 

Saradnja se može i mora unaprediti, u cilju daljeg razvoja finansijskog tržišta, svakodnevnih inovacija u pogledu tehnoloških rešenja i unapređenja finansijskih usluga. Na početku sam svaki papir za registraciju i sticanje dozvole pripremala sama. Sada je to uhodan mehanizam, ali smo svesni mogućih problema jer smo prošli proces od početka, te znamo i kako da odgovorimo na sve izazove koji se mogu naći pred nama u narednom periodu.

 

 

Kako na „PaySpot“, ali i druge platne institucije gledaju i veliki sistemi, ali i bankarski i osiguravajući sektor?

Kao što sam ranije pomenula, jedan deo bankarskog sektora je svoju strategiju usmeravao ka digitalno orijentisanim korisnicima, koji su stimulisani da koriste online usluge, bez odlaska u filijalu.

 

Naša ciljna grupa su oni koji nisu orijentisani ka digitalnim tehnologijama, ali jednako žele da izbegnu gužvu i čekanje u redovima, koji žele da svoje platne obaveze obave na jednom mestu. Zbog toga je „PaySpot“ dobar komšija, jer pruža ove usluge u najbližem komšiluku.

 

Kada je u pitanju međunarodni promet, da li građani Republike Srbije, ali i privreda mogu preko „PaySpot“ da učestvuju u međunarodnom plaćanju?

Tako je. Payspot pruža usluge međunarodnog transfera novca sa više renomiranih svetskih kompanija. Poslednja usluga kojim smo proširili našu ponudu je mogućnost transfera novca iz Rusije „KoronaPay“. Osim toga, PaySpot pruža i usluge povrata novca od poreza svetskih kompanija:

 

- Global Blue Tax Free i

- Tax Free Planet.

 

Na ovaj način, privreda i sugrađani koji imaju potrebu za slanjem ili povratom novca, mogu to uraditi u našoj poslovnoj mreži na brz i efikasan način, bez straha od gubitka novca i čekanja u redovima. 

 

Kako i na koji način građani Republike Srbije, ali i privreda i privrednici mogu da očekuju da im „PaySpot“ pomogne, unapredi i olakša svakodnevno poslovanje?

Prioritet platne institucije „PaySpot“ su poverenje i zadovoljstvo korisnika i to nije prazna floskula. Prethodnih šest godina, svakodnevno radimo na poboljšanju i proširenju asortimana usluga, svakodnevno komunicirajući sa korisnicima, kako kroz utiske na uplatnim mestima, tako i kroz naš sistem podrške i reklamacija. Svaku sugestiju i konstruktivnu kritiku smo uzeli za ozbiljno i potrudili se da odgovorimo na njih rešenjima koji mogu dodatno poboljšati kvalitet naših usluga. Sa druge strane, kontinuirano razvijamo i testiramo nove usluge, kako bi ostali u toku sa svetskim tendencijama kada je platni promet u pitanju. To nam garantuje rejting jedne od najvećih i najozbiljnijih platnih institucija, na šta smo posebno ponosni.

 

Koje su usluge koje pruža „PaySpot“ i možete li nam reći nešto više o tome?

Osnovna usluga se odnosi na domaći platni promet i ona podrazumeva pre svega plaćanje računa, taksi, poreza, ali i uplata drugom licu na njegov račun. Ovo je usluga koja omogućava fizičkim licima plaćanje svih obaveza.

 

PaySpot Net je usluga tranfera novca dva lica na teritoriji Republike Srbije. Ne samo što čini praktičnu i korisnu uslugu transfera novca, već je odlukuje nekoliko osobina: to je pouzdana, sigurna i brza usluga koju pruža platna institucija „PaySpot“.

 

Pored toga Payspot omogućava usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa na platni račun, usluge uplate pazara pravnih lica i preduzetnika, usluge međunarodnog transfera novca i povraćaja poreza.

 

Koliko je razvijena usluga „PaySpot.Net“ i da li ste zadovoljni realizacijom navedene usluge?

PaySpot Net olakšava slanje novca, na primer roditeljima dece koja se školuju van mesta rođenja. Može biti od pomoći članovima porodica koji su udaljeni jedni od drugih, jer pre svega, novac mogu podići na bilo kom od 1300 uplatnih mesta, uz veoma povoljnu proviziju koju plaća samo pošiljalac novca.

 

Da li „PaySpot“ ima u planu i neke nove usluge?

Svakako. Upravo jer smo u komšiluku, slušamo komentare i sugestije naših komšija koji imaju različite potrebe, a naša je misija da svoje usluge ponudimo u skladu sa potrebama naših sugrađanki i sugrađana.

 

Platna institucija „PaySpot“ sve vreme intenzivno radi na unapređenju svojih usluga i kreiranju novih mehanizama koji će platni promet i transfer novca, kako u zemlji tako i u inostranstvu, olakšati i ubrzati na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

 

 

Iz stabilnog bankarskog sektora odvažili ste se i osamostali ste se i započeli svoju poslovnu priču. Da li je lakše realizovati sopstvene ideje, ali i i ideje saradnika u sistemu koji sam gradite i u kome sami učestvujete ili u velikom sistemu?

Ne krijem da sam u jednom momentu osetila da sam došla do maksimuma u okruženju u kom sam se nalazila. Takođe sam shvatila da je sve postalo presporo, jer u velikim sistemima puno stvari ne zavisi od vas i sporo se kreću. Za mene je to bilo presporo, što me je motivisalo da izaberem drugačiji put. Vreme će pokazati da li sam bila u pravu...

 

Kada ste sve počinjali, da li ste naišli na podršku i razumevanje i kolega, ali i okruženja ili ste osetili da ne odobravaju Vašu borbu za ostvarenje svojih ideja?

Apsolutno! Sama sam znala koliko mi je važno da izgradim priču od nule, ali to sigurno ne bih mogla bez podrške bliskih ljudi. Imala sam stečeno znanje i veliko samopouzdanje, ali bez obzira na sve, to je bio veliki korak – iz uređenog sistema, napustiti sve i krenuti od nule. Korak po korak, uplatnicu po uplatnicu.

 

Preduslov da se posao pokrene su bili pronalaženje kancelarije i formiranje tima ljudi koji su delili entuzijazam, imali znanje i veštine, a izgubili osećaj straha u slučaju najgoreg scenarija da ideja ne uspe. Prve godine smo poslovali sa gubitkom i nije izgledalo najbolje. Ali nismo odustali, nastavili smo put ka uspehu.

 

Sigurno je da je svaki početak težak i da na svakom početku deluje kao da su neke kreativne ideje neostvarive i da ih je nemoguće realizovati. Kako je bilo na Vašem početku?

Izgraditi bilo šta od početka je bio ozbiljan napor. Graditi prepoznatljivost platne institucije „PaySpot“, pružati usluge na jednako visokom nivou kvaliteta u svakom uplatnom mestu bez obzira gde se nalazi, bilo je veoma zahtevno i zahtevalo je dosta ulaganja u svakom pogledu.

 

 

Da li možete posetiocima LAWLife portala za pravo i privredu da podelite osećaj kako je krenuti, bukvalno, od nule i stvoriti platnu instituciju koja je lider u svojoj delatnosti?

U mom slučaju, krenulo se od nule. Nisam imala svoju kompaniju, da nešto nadograđujem ili razrađujem. Bilo je potrebno napraviti svaki korak, od izrade uplatnih listića prepoznatljivog logotipa, svakog uplatnog mesta, obezbeđivanja potrebne dokumentacije i dozvola regulatora.

 

Kažu da je društveno odgovorno poslovanje osnova zdravog i kvalitetnog okruženja koje donosi rezultate. Da li smatrate da je to zaista tako i na koji način „PaySpot“ doprinosi društveno odgovornom poslovanju?

Ponosni smo na reputaciju koju smo izgradili iskustvom i radom. Na tom putu smo stekli doživotne prijatelje, ljude koji shvataju značaj predanog rada i odgovornosti prema zajednici i društvu u kom se nalazimo.

 

Sarađujemo sa Udruženjem građana „Čepom do osmeha“ koji radi važnu stvar na podizanju svesti o očuvanju životne sredine, značaju reciklaže i nabavci pomagala za decu sa invaliditetom. „PaySpot“ je bio pouzdan partner na njihovom putu izgradnje mreže volontera. Osim toga, zaposleni u našoj platnoj instituciji učestvuju u brojnim akcijama koje su sportskog karaktera, kao što je poslednji „Business Run“ održan u septembru 2021. godine.

 

Ulaganje u ljudske resurse je najveće bogatstvo. Šta zaposleni u „PaySpot“ mogu i na koji način od svog poslodavca?

PaySpot čine ljudi i to nije prazna floskula, već zaista suština našeg uspeha. Imamo izuzetno kvalitetan kadar koji ima višedecenijsko iskustvo na rukovodećim pozicijama u bankarskom sektoru, IT kompanijama, kao i jako kvalitetne i predane zaposlene u prodaji koji su svakodnevno posvećeni našim zastupnicima i klijentima. Oni se u ovim okolnostima bukvalno ponašaju kao heroji. Pored toga što je važno da je neko pošten, vredan, dobar komšija – pokazalo se da je za uspeh naših zastupnika na uplatnim mestima važno i kakva je osoba na šalteru, ona koja komunicira sa komšijama, sa ljudima koji dolaze.

 

 

Da li smatrate da zadovoljan radnik treba da bude dobro plaćen radnik?

Mi u Payspotu se trudimo da zadovoljstvo naših zaposlenih gradimo na osnovama dobre materijalne motivisanosti, osećaju pripadnosti i brige o zaposlenom, mogućnosti razvoja i unapređenja, sticanju znanja i veština. Od samog osnivanja platne institucije ulažemo u izgradnju zajedničkog duha organizujući zajedničke „team building“ događaje gde se posvećujemo jedni drugima i uživamo u ostavrenim rezultatima zajedničkog rada.

 

Verujemo da  svako ko prihvati da uđe u porodicu naše platne institucije, ceni priliku i sve benefite koje uz ovo radno mesto dolaze.

 

Pandemija prouzrokovana virusom Covid 19 promenila je svet, a sledstveno tome i poslovanje privrede se promenilo. Privredni subjekti susreli su se sa nesvakidašnjom situacijom koja je rezultovala negativnom ili pozitivnom poslovanju. Da li je pandemija uspela da promeni rad „PaySpot“, odnosno platnih institucija? Drugim rečima, da li je „PaySpot“ platna institucija uspela da odoli svim tranzicionim iskušenjima i da iz svega izađe još jača?

 

Na samom početku je najteže bilo zatvoriti uplatna mesta, budući da su mere Kriznog štaba propisale zabranu direktnog kontakta. Ponašali smo se kao i svi drugi poslodavci, odgovorno i u skladu sa preporukama stručnjaka kada je sprečavanje širenje zaraze u pitanju. Sve je to donelo nove poslovne izazove. Ipak, na samom kraju mogu reći da niko nije ostao bez posla u vreme vanrednog stanja i na to sam posebno ponosna – jer nije bilo lako.

 

Da li je pandemija prouzrokovana virusom Covid 19 omogućila da racionalno sagledate tržišnu utakmicu i da evenutalno ponudite nove usluge i mogućnosti građanima Republike Srbije i privredi?

Payspot će uskoro obradovati svoje korisnike i partnere sa novim asortimanom svojih usluga. Intenzivno se spremamo za pružanje usluga vezanih za kreditno poslovanje i elektronski novac. U finalnoj smo fazi u pogledu registracije ovih usluga kod Narodne banke Srbije.

 

Danas, svi govore o digitalizaciji. Koliko je digitalizacija od značaja za platne institucije i da li će digitallizacija u Republici Srbiji imati pozitivne ili negativne efekte na poslovanje platnih institucija?

Platna institucija „PaySpot“ ima u planu pripremu usluge instant plaćanja. Na ovaj način, omogućićemo plaćanje računa u kafiću, prodavnici – uz pomoć mobilnog telefona.

 

Na ovaj način ćemo povećati bazu naših korisnika. Obraćamo se svima kojima su bliže digitalne navike.

 

Pored toga, u planu je implementacija i novih platnih usluga za e-commerce koja ćemo ponuditi pravnim licima i preduzetnicima.

 

„PaySpot“ platna institucija postoji više od pet godina. Da li postoji razlika između „PaySpot“ iz 2016. godine i „PaySpot“ iz 2021. godine i ukoliko postoji koje su razlike?

Već u prvih pola godine, otvaranjem prvih 100 uplatnih mesta, „PaySpot“ je dobio svoju potvrdu. Prepoznat je naš profesionalizam, znanje, posvećenost i iskustvo, zbog čega su komšije dobro odgovorile i vrlo brzo počele da plaćaju svoje račune, ali i šalju novac preko naše platne institucije.

 

Učesnik ste velikog broja humanitarnih, ali i poslovnih događaja u Republici Srbiji i svoje profesionalno iskustvom prenosite velikom auditorijumu. Kakav je osećaj kada, kao ostvarena privrednica, pružate podršku onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis i realizuju sopstvenu ideju?

Trudim se da nesebično delim svoju viziju, iskustvo i podršku svima koji su na početku, pred problemom ili na prekretnici u svom profesionalnom putu. Ne mogu da sprečim greške koje će napraviti, ali mogu da ukažem na sve ono što ih čeka. „Samo se znanje umnožava deljenjem i razmenjivanjem“ – volim da verujem da sam deljenjem svog iskustva i puta u izgradnji „PaySpot“ pomogla nekom da ostvari svoj san pokretanja sopstvenog biznisa i realizacije zamišljenih ideja.

 

Za kraj, da li imate nešto da poručite posetiocima i čitaocima LAWLife portala za pravo i privredu?

Da ostanu verni sebi, ne slušaju kritike drugih i utiru svoj put predanim radom. Da neguju mrežu saradnika i prijatelja, koji im mogu pomoći, preuzeti na sebe jedan deo obaveza ili odgovornosti, ali i biti tu kao podrška, kad je teško. Izgradnja poverenja je jednako težak i naporan proces, koji ide uz građenje biznisa, posebno kada radite sa novcem, kao što je delatnost platne institucije.

 

Ja zaista volim svoj posao. Verujem i da dobar deo saradnika to može da Vam kaže. Iskreno se trudimo da se ponašamo kao jedna velika porodica i mislim da se to vidi i oseća.