Kada govorimo o tržištu Afrike, koje je zaista jedno od najvećih svetskih tržišta, možemo zaključiti da privrednici i zainteresovane strane u Republici Srbiji u dovoljnoj meri nisu upoznati sa potencijalima i mogućnostima koje tržište Afrike donosi.

 

Predstavljavamo vam Afričku poslovnu komoru koja je nezaobilazni činilac u privrednim odnosima i poslovnom povezivanju Republike Srbije i Afričkih zemalja.

 

Pored predstavljanja Afričke poslovne komore uspeli smo da dobijemo odgovore na nekoliko pitanja, od Sanje Đurđulov, Liaison Executive u Afričkoj poslovnoj komori.

 

Kada poredimo Republiku Srbiju i afričke zemlje, uspeli ste da povežete dve poslovne zajednice uprkos velikim razlikama. Kao posrednici, da li ste od osnivanja zadovoljni kako su i na koji način povezane poslovne zajednice?

 

Kao prva privatna komora na Balkanu koja je uplovila u ovaj vid poslovanja, možemo da kažemo da, i pored toga što postoji dosta izazova na ovom putu, isto tako postoji i veliki uzajamni interes i želja za međusobnom saradnjom između dva kontinenta, odnosno regiona. Taj potencijal je ogroman i inspiriše nas da nastavimo sa projektom koji traje već dve godine.

 

 

Da li sarađujete sa državnim organima i organizacijama u Republici Srbiji i da li ste zadovoljni saradnjom i kakva je saradnja sa Privrednom komorom Srbije, predstavnicima komora u afričkim zemljama i Vaše organizacije? Kakva je saradnja sa Privrednom komorom Srbije, predstavnicima komora u afričkim zemljama i Vaše organizacije?

 

Saradnja i komunikacija između PKS, PKV i ABC postoji, jer je važna podrška od strane srodnih ustanova koje su već godinama od značaja zajednici. Isto tako, podrška i saradnja sa afričkim komorama dodatno doprinosi tome da ovako značajna ideja, bude i uspešna. Uključene su komore Angole, Tanzanije, Južnoafričke Republike, Tunisa, Mozambika...

 

U planu je više projekata u saradnji sa navedenim komorama, a koji će doprineti privrednom i kulturnom zbližavanju i razvoju oba kontinenta.

 

Kada govorimo o saradnji sa afričkim zemljama da li Republika Srbija može da odgovori zahtevima tog tržišta i konkurenciji? Koji su privrednici i proizvodi iz Republike Srbije uspeli da osvoje afričko tržište? Da li postoje pozitivni primeri poslovne saradnje?

 

Kao što svi znamo, Jugoslavija, kao bivša republika, je imala bogatu istoriju saradnje sa afričkim državama. Međutim, važno je i neophodno tu saradnju ponovo pokrenuti i osvežiti novim idejama i načinima saradnje, da bi se išlo u korak sa vremenom i dodala vrednost svemu tome. Mi upravo na tome radimo i trudimo se da na pravi način prepoznamo prilike i povežemo naša tržišta i kulture, na obostranu korist i zadovoljstvo.

 

Srbija kao i ostale zemlje iz regiona itekako imaju kapacitet da odgovore na zahteve afričkog tržišta, a naravno, uz podršku saradnika koje imamo, kao privatna komora. Itekako da postoje pozitivni primeri saradnje, i to na poljima trgovine žitaricama, mehanizacije, medicinskih sredstava, kulturnoj razmeni itd.

 

 

Da li je saradnja između Republike Srbije i afričkih krugova opravdala očekivanja privrednika i poslovnih krugova? Koliko su naši privrednici konkurentni u afričkim zemljama? Koji su to proizvodi koje Republika Srbija i privrednici iz Srbije mogu da ponude afričkom tržištu? I obrnuto, da li postoje neki proizvodi koji se mogu uvoziti sa tržišta Afrike?

 

Naše tržište je u mogućnosti ponuditi širok spektar proizvoda i usluga. Suština nije u tome da se upoređujemo sa kompanijama iz ostalih zemalja i kontinenata zastupljenih na afričkom tržištu, već da ponudimo sve što je najbolje sa našeg tržišta. Svaka privreda ima svoje delatnosti koje su primarne i koje su same po sebi skoro van konkurencije, što se znanja, tehnologiije i iskustva tiče.

 

Tako i Srbija i ostale balkanske zemlje itekako imaju šta da ponude tom tržištu, a i obrnuto. Naša zemlja i region su među istaknutijima u poljoprivredi, mehanizaciji, građevini, prehrambenoj industriji, medicini. Isto tako, Afrika ima specifičnu klimu koja je pogodna za uzgoj određenih životinjskih i biljnih vrsta za koje je naše tržište zainteresovano.

 

Cilj je da Balkan i afričke zemlje razmenjuju proizvode i usluge u kojima prednjače, kao i one koje su zastupljene na tržištima i mogu se dodatno pospešiti u tokovima trgovine, a trenutno ispunjavaju uslove i zahteve određenog tržišta. Suština je sama razmena proizvoda, usluga i kultura između Afrike i Balkana.

 

Republika Srbija, afričko tržište i kovid 19. Prošlo je više od dve godine kako je svetska privreda naišla na globalne probleme. Da li su ti problemi uticali na privrednu saradnju na afričkom tržištu i ako jesu u kojoj meri? Koje oblasti u Africi su najviše pogođene usled pojave kovida 19?

 

Kao i većina zemalja u svetu, i afričke zemlje su iskusile negativan uticaj kovida tokom prethodne godine, koji se ogledao u dinamici poslovanja.

 

Obe strane su se svakako trudile da umanje taj uticaj, što je pozitivno doprinelo održavanju tokova saradnje. Sada takvih problema više i nema, stoga se i saradnja nastavlja pretežno prema planu.

 

 

Upoznati ste sa mogućnostima Republike Srbije i afričkog tržišta. Da li pored privredne saradnje, ali i odličnih političkih odnosa Republike Srbije i skoro svih afričkih zemalja, postoji mogućnost za povezivanje i saradnju u drugim oblastima?

 

Afrička poslovna komora osim što predstavlja sponu na planu trgovine i investicija između Afrike i Balkana, uvrstila je u svoj program rada i razmenu na poljima kulture, znanja, tehnologije. Sarađujemo i sa MAU - Muzejem afričke umetnosti u Beogradu koji organizuju manifestacije i izložbe već godinama, što isto i mi imamo u planu u daljem periodu.

 

Šta privrednici iz Republike Srbije mogu da očekuju od Vaše organizacije i na koji način unapređujete privredni ambijent i poslovne odnose Republike Srbije i afričkih zemalja?

 

U cilju nam je da pospešimo sve prilike za saradnju između ova dva tržišta, i to u korist i na zadovoljstvo svake strane-učesnice u tom procesu.  Imamo svoje metode kako bismo to sproveli u praksi. Važno je i naglasiti da uzimamo u obzir svako interesovanje za saradnju i razmatramo najbolju moguću opciju za plasiranje ideje, naravno, ukoliko prilike i uslovi na tržištu to i dozvole.

 

Mišljenja smo da privredna saradnja Republike Srbije i Afrike može biti samo još efikasnija i da može sadržati sve elemente za dodatno unapređenje. Da li postoji mogućnost i da li je vreme za sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i nekih afričkih zemalja? Takođe, sigurni smo da posetioce LAWLife portala interesuje kakvi su uslovi i procedure prilikom plasiranja proizvoda na tržište Afrike?

 

U zavisnosti od samog proizvoda, kao i zemlje plasiranja ili zemlje porekla, procedure se razlikuju i menjaju. Naročito je to bilo izraženo za vreme kovida, ali i tokom nestašice ili ograničenja količine nekih proizvoda za izvoz/uvoz. Isto tako, politička situacija u svakoj državi ponaosob može imati uticaj na dinamiku poslovanja. Najveći izazovi se sreću prilikom plasiranja proizvoda iz prehrambene industrije ili medicinske delatnosti, što su zapravo i najtraženiji i neophodni proizvodi na svakom tržištu. Afrika kao kontinent ima svoju free trade zonu AfCfTA gde su pristupile sve zemlje izuzev Eritreje, a u toku su pregovori između Srbije-Maroka i Srbije-Egipta o postizanju dogovora o slobodnoj trgovini.

 

Možete li nam reći nešto više o poslovnoj zajednici Afričkih zemalja, poslovnoj kulturi, načinu poslovanja i nekim savetima koji mogu biti od koristi posetiocima LAWLife portala za pravo i privredu?

 

Afrika je kontinent koji je poslednjih nekoliko decenija u kontinuiranom ekonomskom i društvenom razvoju. Bogat je energijom i prirodnim resursima. Pored mnogih neistraženih mogućnosti i ogromnog potencijala, njen geografski položaj pruža dobru vezu sa Evropom i Azijom što olakšava i otvara mnoge mogućnosti za brzu i laku saradnju, naravno ukoliko ste dobro povezani sa poslovnim kontaktima.

 

Afrika, kao kontinent sa milijardu stanovnika i 56 država u 3 vremenske zone, bogata je sa preko 20 religija i 2000 jezika, a svemu tome se treba ipak prilagoditi tokom poslovanja, prići sa poštovanjem i dobrom organizacijom kulturi koja se uprkos višedecenijckoj saradnji i bliskosti ipak dosta razlikuje od naših prostora.

 

 

Kakve su aktivnosti Vaše organizacije u narednom periodu?

 

Interesovanje naših i evropskih kompanija prema afričkom tržištu je u sve većem porastu, naročito u poslednjih nekoliko godina. Mi smo tu priliku prepoznali i trudićemo se da u što više pravaca i u što više zemalja Balkana i Afrike proširimo naše poslovanje. To uključuje posete afričkim zemljama i zemljama gde se održavaju međunarodni sajmovi koji povezuju naša tržišta, poput zemalja Bliskog Istoka.

 

Takođe, ćemo i mi biti domaćini poslovnim saradnicima i delegacijama sa susednog kontinenta. Takođe, organizovaćemo kampanje usmerene na poslovanje između Balkana i afričkog tržišta.

 

Poruka za kraj čitaocima i posetiocima LAWLife portala za pravo i privredu.

 

Kao poruku možemo ostaviti vašim čitaocima da isprate naše aktivnosti i zanimljivosti vezane za afrički kontinent putem Instagrama i Facebooka na African Business Chamber Serbia, a privrednicima da ukoliko su zainteresovani za saradnju i osvajanje novih tržišta, da smo tu za njih i direktno putem LinkedIn i putem sajta www.africancc.org.

 

Zajedno možemo više.