U savremenom obrazovnom sistemu, privatni časovi postali su sve popularniji među učenicima i roditeljima koji teže ka unapređenju znanja i veština u određenim oblastima. Pitanje koje se često postavlja jeste:

 

Da li angažovanje privatnih profesora garantuje odlične ocene?

 

Tokom svog iskustva u pružanju privatnih časova, suočavam se s različitim profilima roditelja i učenika. Jedan od upečatljivih trendova koji se izdvaja jeste sve učestalija pretpostavka roditelja da finansijska investicija u privatne časove implicitno garantuje sticanje znanja kod njihovog deteta.

 

Na prvom mestu, važno je razumeti šta privatni čas pruža.

 

Privatna nastava nudi individualizovani pristup učenju, prilagođen tempo koji odgovara potrebama učenika, i intenzivniju pažnju na specifične teškoće koje učenik može imati. Profesori su tu da olakšaju razumevanje materije, razbiju prepreke u učenju i motivišu učenika ka kontinuiranom napretku.

 

Međutim, važno je napomenuti da plaćanje časa ne podrazumeva automatsko postizanje visokih rezultata. Učenje je proces koji zahteva aktivno učešće učenika, redovnu praksu i primenu naučenih lekcija. Uloga privatnog profesora je da vodi, objasni i podrži, ali konačan uspeh zavisi od učenikovog truda, discipline i volje da primeni stečeno znanje.

 

Učenje nije produkt nastavničkog predavanja.

Učenje je produkt aktivnosti onih koji uče.

Džon Holt

 

U tom smislu, privatni časovi su sredstvo, a ne garancija uspeha. Oni pružaju osnovu i podršku, ali odlične ocene su rezultat kombinacije kvalitetne nastave, učenikove posvećenosti i redovnog vežbanja. Kao takvi, treba ih shvatiti kao investiciju u obrazovanje koja povećava šanse za uspeh, pod uslovom da se sa njima pristupa ozbiljno i odgovorno.

 

 

Ulaganje u privatne časove je ulaganje u budućnost vašeg deteta, pružajući mu alate i znanja koja su mu potrebna za ostvarivanje akademskih ciljeva.

 

Međutim, važno je postaviti realna očekivanja i podsticati samostalno učenje i odgovornost prema obrazovanju, jer su to ključni elementi uspešnog akademskog razvoja.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora, ne uvek i uređivačku politiku portala.

 

Autor: Tatjana Nikolić, prevodilac

Lični stav