Kompanije koje prodaju i nude na prodaju robu putem interneta, trebalo bi da uzmu u obzir nedavnu odluku Apelacionog suda Engleske i Velsa, u kojoj je ustanovljeno da je Amazon povredio žig BEVERLY HILLS POLO CLUB (BHPC) ciljajući i prodajući robu sa američkim brendom potrošačima u Velikoj Britaniji i EU (Lifestile Ekuities CV v Amazon UK Services Ltd [2022] EVCA Civ 552).

 

Podnosilac tužbe, Lifestyle Equities CV, imalac je prava i ekskluzivni licencirani nosilac različitih zaštitnih znakova u Velikoj Britaniji i EU koji se odnose na brend BHPC, koji se sastoji od reči „ Beverly Hills Polo Club” ili logotipa koji sadrži te reči zajedno sa slikom konja i jahača. Sa druge strane, komercijalno nepovezani entitet poseduje odgovarajuće žigove u SAD.

 

Međutim, Lifestyle nije pristao da se američka roba koja nosi navedene žigove stavi na tržište u Velikoj Britaniji ili EU. Stoga je tvrdio da je došlo do povrede njegovog žiga tako što je Amazon reklamirao i nudio na prodaju robu sa američkim žigom potrošačima u Velikoj Britaniji i EU. Lifestyle je takođe tvrdio da je Amazon solidarno odgovoran sa krajnjim prodavcem proizvoda za uvoz robe sa američkim žigom u Veliku Britaniju i EU. Stoga je ključno pitanje bilo da li su oglasi Amazona na toj web stranici imali za cilj da dopru do kupaca iz Velike Britanije i EU.

 

Amazon je tvrdio da je njegova američka web stranica www.amazon.com imala za cilj da dopre samo do američkih potrošača i da Velika Britanija i svaka zemlja EU imaju svoju web stranicu. Između ostalog, Amazon je naveo da postoji izuzetno mali obim saobraćaja na web-sajtu iz Velike Britanije i EU (u poređenju sa saobraćajem u SAD), i, iako je reklamirao isporuku u Veliku Britaniju, organizovao plaćanje uvoznih taksi i ponudio mogućnost kupovine u britanskim funtama, aktivno je ohrabrivao korisnike da umesto toga naručuju robu na njihovoj lokalnoj web stranici Amazon (npr. www.amazon.co.uk ako se korisnik nalazi u Velikoj Britaniji). Ako bi korisnik iz Velike Britanije ili EU uprkos tome odlučio da ostane na Amazon.com i kupi robu sa tog sajta, bez obzira na veće troškove isporuke i uvozne takse koje bi se primenjivale, na tu se odluku ne bi moglo dalje uticati. Takvi korisnici su znali da kupuju američku robu sa američkog sajta i da roba sa tog sajta nije bila usmerena na njih.

 

Viši sud, kao prva instanca, presudio je u korist Amazona. Ipak, Apelacioni sud je poništio odluku Višeg suda i utvrdio da je Amazon povredio žig podnosioca tužbe.

 

Apelacioni sud je naveo da je prvostepeni sud pogrešio kada je naveo da Velika Britanija nije bila ciljano tržište na američkom sajtu. Kupac se nalazio u Velikoj Britaniji, adresa za isporuku je bila u Velikoj Britaniji, adresa za fakturisanje je bila u Velikoj Britaniji, valuta plaćanja je bila GBP i Amazon je naveo da će preduzeti sve neophodne radnje da roba bude otpremljena i uvezena u Veliku Britaniju i isporučena potrošaču u ovoj zemlji. Dalje, konstatovano je da čak i ako je web lokacija američkog Amazona usmerena pretežno na SAD, ona nije bila ograničena na SAD. Relevantno pitanje je da li postoji upotreba predmetnog znaka, a u ovom slučaju očigledno bilo, navodi se u odluci. Nakon odluke CJEU u predmetu Blomqvist v Rolex SA (Case C-98/13), prodaja robe pod znakom od inostrane web stranice potrošaču u Velikoj Britaniji ili EU predstavlja upotrebu znaka prometu na relevantnoj teritoriji, i to čak i ako ne postoji prethodna ponuda za prodaju ili reklama usmerena na potrošače na toj teritoriji. Prvotepeni sud je pogrešio što je drugačije protumačio slučaj Blomqvist, navodi se u odluci Apelacionog suda.

 

Ova odluka je značajna za one koji posluju online širom sveta i potencijalna odgovornost za kršenje prava intelektualne svojine koju takva aktivnost može prouzrokovati. Web sajtovima može pristupiti bilo ko bilo gde u svetu, ali prava intelektualne svojine su teritorijalna. To znači da je od vitalnog značaja osigurati da je prodaja robe zakonita ne samo u zemlji u kojoj je kompanija osnovana, već i u svim zemljama koje se mogu smatrati tržištem kompanije u smislu reklamiranja i prodaje robe.

 

Cela presuda Apelacionog suda može se pročitati na linku.

 

Amazon može uložiti žalbu na presudu i svaki dalji razvoj događaja će se pratiti.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Stefan Petrović, advokat.

Pravo