Zakonom o privrednim društvima dozvoljena je mogućnost unošenja reči „Srbija“ u poslovno ime privrednog društva, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Isto se odnosi na izvedenice ove reči, sve oblike koji asociraju na te reči, nazive na stranom jeziku, pridevske oblike istih, kao i na međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije “SRB”.

 

Sa druge strane, interesantno je da saglasnost nije potrebna za unošenje akronima “RS” u poslovno ime društva, što potvrđuje i praksa Agencije za privredne registre.

 

Nadležni organ za izdavanje saglasnosti je u ovom slučaju Vlada Republike Srbije, pri čemu se zahtev podnosi preko Ministarstva privrede uz prateću dokumentaciju koja se razlikuje od zavisnosti od toga da li se zahtev odnosi na već osnovano privredno društvo ili na društo u osnivanju (više informacija ovde). U svakom slučaju, prethodno je potrebno pribaviti pozitivno mišljenje Privredne komore Srbije, a kada Vlada donese odluku plaća se republička administrativna taksa koja od 1. jula 2021. godine iznosi 544.120,00 dinara.

 

Privredna komora Srbije („PKS“) izdaje navedeno mišljenje u skladu sa internim Uputstvom o uslovima i postupku davanja mišljenja da se reć „Srbija“ unese u poslovno ime privrednog društva iz 2016. godine. Prema ovom uputstvu, PKS daje pozitivno mišljenje ukoliko podnosilac zahteva ispunjava neki od sledećih kriterijuma:

 

  • obavljanje delatnosti od značaja za Republiku Srbiju kojom se Republika Srbija promoviše na stranom tržištu;

 

  • značajan udeo privrednog društva u tržišnom poslovanju na teritoriji Republike Srbije (sopstvena proizvodnja, izvoz i dr);

 

  • uspešnost poslovanja privrednog društva (za već osnovana privredna društva);

 

  • uspešnost poslovanja osnivača privrednog društva (za društva u osnivanju);

 

  • ako je jedini ili većinski osnivač pravnog lica strano pravno lice, koje ima značajan međunarodni ugled ili posluje u sastavu multinacionalne kompanije;

 

  • obavljanje delatnosti kojom se uvodi savremena tehnologija proizvodnje i koriste nova naučna saznanja;

 

  • obavljanje delatnosti koja se zasniva na proizvodima odnosno uslugama koji su karakteristični za područje Republike Srbije, osvojenim priznanjima na izložbama, sajmovima i takmičenjima u zemlji ili svetu;

 

  • obavljanje delatnosti kojima se unapređuje kulturno stvaralaštvo i očuvanje kulturne i audio-vizuelne baštine Republike Srbije.

 

Uz zahtev za izdavanje mišljenja podnosi se prateća dokumentacija (više informacija ovde), uz plaćanje naknade u iznosu od 36.000,00 dinara.

 

Pored reči „Srbija“, u poslovno ime privrednog društva može se uneti i reč koja predstavlja naziv teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine Republike Srbije, a pod uslovima propisanom lokalnim odlukama i plaćanje propisanih naknada.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Natalija Đukić, advokatski pripravnik u AK PR Legal.

Pravo